GAŚNICA PROSZKOWA 4 KG

105,76 zł 85,98 zł
W magazynie
SKU
OGP-4XABC C
Żaden
GAŒNICA PROSZKOWA 4 KG

Gaœnica proszkowa 4 kg.
- gaœnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABC
- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałš powłokš lakierniczš
- wskaŸnik ciœnienia umożliwiajšcy stała kontrolę ciœnienia gaœnicy
- wšż tworzywowy ułatwiajšcy odpowiednie kierowanie strugš proszku gaœniczego
- dozowanie emisji œrodka gaœniczego poprzez zastosowanie zaworu szybko otwieralnego umożliwiajšcego czasowe przerwanie wypływu œrodka gaœniczego
- zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT
- możliwoœć wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
- czas działania 12 s
- wysoka skutecznoœć gaszenia: 21A, 113B
- zakres temperatur stosowania -30°C +60°C
- znajduje szczególne zastosowanie w obiektach użytecznoœci publicznej, transporcie samochodowym i kolejowym, oraz w zakładach przemysłowych, magazynach, garażach
- może być stosowana w górnictwie (opinia CSRG nr 43/2008)
- w komplecie uchwyt, dzięki któremu można zamocować gaœnicę na œcianie
- produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakoœci ISO 9001